Aprašymas

VšĮ Ežerėlio slaugos namų Misija - su turimais materialiniais ištekliais teikti kvalifikuotas, kokybiškas socialines globos, slaugos paslaugas, sukuriant jaukią šeimynišką aplinką, siekiant optimalių rezultatų atitinkančių gyventojų lūkesčius. Veiklos TIKSLAI - teikti ilgalaikę, trumpalaikę socialinę globą, asmenims, kuriems dėl amžiaus, neįgalumo, ligos reikalinga socialinė globa ar sveikatos priežiūra. Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno įstaigos gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant jiems galimybę palaikyti ryšius su bendruomene, atsižvelgiant į asmens savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, skatinti ir padėti integruiotis į visuomenę.

Lokacija
Užklausa

  Apgyvendinimo kaina

  Suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra, pagalba – 950,00 eur/mėn. (arba 31.00 eur/parai), suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia, slaugos poreikiu – 1100,00 eur/mėn. (arba 36.00 eur/parai). (atnaujinta 2021-04-25)

  Gyventojų skaičius

  39

  Vadovas

  Irena Tamulevičienė, direktorė

  Internetinės nuorodos ir socialiniai tinklai
  • Mindaugas
   2024-04-28 15:22

   Ne tik išore, bet ir vidumi gera, patraukli globos įstaiga. Esame dėkingi už mamos priežiūrą. Vadovei už įsiklausimą, patarimus ir dėmesį.
   AČIŪ IŠ VISOS ŠIRDIES 🙂

   Bendras vertinimas

   Personalas

   Rūpestingumas ir svetingumas

   Vertė už pinigus

  Palikti atsiliepimą