Aprašymas

Josvainių socialinis ir ugdymo centras (toliau – Centras) yra Kėdainių rajono savivaldybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga. Centras įsteigtas Kėdainių rajono savivaldybės valdybos 2001 m. rugsėjo 21 d. Centras yra ne pelno siekianti biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Valstybės ir savivaldybės biudžeto. Centro savininkas yra Kėdainių rajono savivaldybė, steigėjo teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

MISIJA – sutartinai, šiuolaikiškai, demokratiškai ir atsakingai dirbanti Centro bendruomenė, atsižvelgianti į kiekvieno ugdytinio, gyventojo individualybę, sveikatą, gebėjimus bei poreikius, sudaranti tinkamas ugdymo ir gyvenimo sąlygas, padedanti bendruomenės nariams gyventi ir ruoštis gyventi šiuolaikinėje bendruomenėje.
VIZIJA – Centras yra socialinių paslaugų teikėjas, taikantis pažangiausius ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos metodus, modernus, atviras naujoms iniciatyvoms. Visiškai visuomenės poreikius tenkinanti įstaiga, kuri ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams, senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms suteikia tinkamą globą, normalias gyvenimo ir ugdymo sąlygas.
VERTYBĖS
Pagarba žmogaus orumui ir teisėms – darbuotojas gerbia kiekvieno gyventojo orumą ir jo teisę į laisvą apsisprendimą.
Orientacija į asmenį – vertiname ir gerbiame Centro gyventojus, rūpinamės jų gyvenimo kokybe. Gebame įsijausti į kito padėtį, emocinę būseną, tiesiogiai suprantame kito jausmus.
Įgalinimas – nuolatinis ir besitęsiantis procesas, kurio metu asmeniui suteikiama galimybė veikti savarankiškai, panaudojant jo gebėjimus formuojant ar išlaikant jau esamus įgūdžius.
Atvirumas – atviri naujovėms.
Bendradarbiavimas – geras mikroklimatas/atmosfera – pagarbiai bendraujame, dalykiškai bendradarbiaujame, teikdami paslaugas veikiame kartu, kaip komanda. Esame atviri, draugiški, paslaugūs. Kuriame atvirą, vidine ramybe, pasitikėjimu ir partneryste paremtą darbinę aplinką.
Tobulėjimas – nuolat analizuojame ir vertiname savo veiklą, kurią siekiame tobulinti. Nuolat siekiame geresnių rezultatų. Siekiame žinoti daugiau, domimės naujovėmis, turime drąsos keistis ir keisti, ieškome pažangių ir naudą kuriančių sprendimų bei juos įgyvendiname. Esame pasirengę pokyčiams, skatiname pažangias idėjas.

Lokacija
Užklausa

  Apgyvendinimo kaina

  Asmeniui be sunkios negalios: 821,00 eur/mėn., asmeniui su sunkia negalia: 976,00 eur/mėn.

  Gyventojų skaičius

  40

  Darbuotojų skaičius

  39

  Vadovas

  Erika Markova, direktorė

  Internetinės nuorodos ir socialiniai tinklai
 • Kol kas jokių atsiliepimų.
 • Palikti atsiliepimą