Aprašymas

Bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos.
Specialiosios socialinės paslaugos: socialinė priežiūra (pagalba į namus, laikinas apgyvendinimas nakvynės namuose, pagalbos šeimai paslaugos: atvejo vadyba ir darbas su šeimomis, apgyvendinimas nakvynės namuose, pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintiems), socialinė globa (dienos socialinė globa institucijoje neįgaliųjų dienos centre, dienos socialinė globa asmens namuose, trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus ir proto ir (arba) fizinės negalios asmenims, ilgalaikė socialinė globa neįgaliųjų ar senelių globos namuose).

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skiriamos gyvenamąją vietą Jurbarko rajono savivaldybėje deklaravusiems* arba joje faktiškai gyvenantiems asmenims, kurie yra patekę į krizinę situaciją:

Darbingo amžiaus asmenims nuo 18 metų, kuriems nustatytas paslaugos poreikis.
Išimtiniais atvejais pensinio amžiaus asmenims, kurie yra socialiai atskirti dėl savo gyvenimo būdo ir kurių negalima apgyvendinti globos namuose.
Asmenims, rengiamiems paleisti iš laisvės atėmimo vietos, kardomojo kalinimo vietos, stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos ir pageidaujantiems gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas.
Asmenims, esantiems krizinėje situacijoje, kai iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
* Ne Jurbarko rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems, bet joje faktiškai gyvenantiems asmenims paslaugos teikiamos pagal Bendradarbiavimo sutartį, sudarytą su deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracija.

Paslauga teikiama iki 6 mėnesių laikotarpiui su galimybe šį laikotarpį pratęsti.

Asmenys norintys gauti paslaugą, turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą dėl Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti pateikimo.

Laikinas apnakvindinimas
Paslauga skiriama benamiams ir asmenims, esantiems krizinėje situacijoje, kai nesuteikus šių paslaugų iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Jurbarko rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims paslauga teikiama ne ilgiau kaip 3 paras per metus, kito rajono gyventojams – 1 para per metus.

Norintys gauti paslaugą turi kreiptis į nakvynės namus nuo 17 val. iki 8 val. Būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Lokacija
Užklausa

  Uždaryta
  Darbo laikas šiandien: 08:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Rodyti visos savaitės darbo valandas
  • Pirmadienis

   08:00 - 12:0012:45 - 17:00

  • Antradienis

   08:00 - 12:0012:45 - 17:00

  • Trečiadienis

   08:00 - 12:0012:45 - 17:00

  • Ketvirtadienis

   08:00 - 12:0012:45 - 17:00

  • Penktadienis

   08:00 - 12:0012:45 - 15:45

  • Šeštadienis

   N/A

  • Sekmadienis

   N/A

  • 2024-06-17 06:13 vietinis laikas

  Alternatyvus kontaktinis numeris

  +37061693014

  Gyventojų skaičius

  21

  Darbuotojų skaičius

  104

  Vadovas

  Audronė Balčiūnienė, direktorė

  Internetinės nuorodos ir socialiniai tinklai
 • Kol kas jokių atsiliepimų.
 • Palikti atsiliepimą