Aprašymas

Socialinės globos įstaiga, kurioje užtikrinama veiksminga socialinė gyventojų priežiūra bei visavertė gyvenimo kokybė, garantuojant saugų, sveiką, prasmingą gyvenimą, tenkinant ne tik fiziologinius, socialinius, bet ir kultūrinius bei religinius poreikius.

MISIJA

Bendruomenė dirba sutartinai, demokratiškai, šiuolaikiškai ir atsakingai, atsižvelgia į kiekvieno gyventojo individualybę, sveikatą, gebėjimus, poreikius ir savarankiškumo lygį, sudaro tinkamas žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, priartinamas prie namų aplinkos, bei siekia užtikrinti socialinę gyventojų globą, puoselėja saviraiškos ir tarpusavio pagalbos principus, užtikrina gyventojų slaugą ir adaptaciją bei integraciją į visuomenę.

VERTYBĖS:

PROFESIONALUMAS – siekiame kompetentingai atlikti darbą ir jaučiame atsakomybę už priimtus sprendimus.

PASLAUGUMAS – dirbdami stengiamės būti partneriais, esame geranoriški, mandagūs, operatyvūs.

NOVATORIŠKUMAS – siekiame tobulėti, diegiame naujoves, nebijome iššūkių.

SKAIDRUMAS – veikiame atvirai ir sąžiningai.

Teikia ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos asmenims vadovaujantis higienos normomis, reikalavimais socialinės globos įstaigoms.
Teikia ilgalaikę ir trumpalaikę bendrosios praktikos slaugą, rūpintis racionaliu, o prireikus – specialiu maitinimu, atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas.
Organizuoja gyventojams medikų konsultacijas ir esant būtinybei perkelti gyventoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, galinčią suteikti reikiamą medicinos pagalbą.
Skatina socialinės globos namų gyventojų integraciją į visuomenę, savarankiškumo ugdymą.
Užtikrina socialinės globos namų materialinį, buitinį aptarnavimą, sveikatos priežiūrą ir saugią aplinką.
Aktyvina burti pagyvenusius ir neįgalius žmones dalyvauti socialinės globos namų  veikloje, skatinti savitarpio pagalbą.
Teikia laikino apgyvendinimo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims.
Stiprina materialinę bazę, reikalingą specialiosioms socialinėms paslaugoms teikti.
Rengia ir įgyvendina įvairius projektus, skirtus socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai ir panašiai.
Rūpinasi socialinės globos  namų darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.

Lokacija
Užklausa

  Uždaryta
  Darbo laikas šiandien: 08:00 - 17:00 Rodyti visos savaitės darbo valandas
  • Pirmadienis

   08:00 - 17:00

  • Antradienis

   08:00 - 17:00

  • Trečiadienis

   08:00 - 17:00

  • Ketvirtadienis

   08:00 - 17:00

  • Penktadienis

   08:00 - 17:00

  • Šeštadienis

   N/A

  • Sekmadienis

   N/A

  • 2024-07-23 23:21 vietinis laikas

  Alternatyvus kontaktinis numeris

  +37061699497

  Apgyvendinimo kaina

  817 Eur – suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. 1130 Eur – suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia.

  Gyventojų skaičius

  136

  Darbuotojų skaičius

  94

  Vadovas

  Erminijus Simonavičius, direktorius

  Internetinės nuorodos ir socialiniai tinklai
 • Kol kas jokių atsiliepimų.
 • Palikti atsiliepimą