Aprašymas

Nijolės Genytės socialinės globos namai įkurti 1963 metais, kai iš Švenčionių invalidų namų buvo perkelta 50 sutrikusio intelekto vaikų.

Nijolės Genytės socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą vaikams ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, kuriems, vertinant socialinių paslaugų poreikį, nustatytas dalinis arba visiškas nesavarankiškumas ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra ir sudaryti sąlygas asmenims gauti fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas. Globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 metų, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis ir suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis.

Nijolės Genytės socialinės globos namai – šiuolaikiška, atvira visuomenei socialinės globos įstaiga, užtikrinanti kiekvienam proto ir/ar kompleksinę negalią turinčiam paslaugų gavėjui teisę į kokybiškas ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos paslaugas, suteikiančias galimybes asmeniui gyventi maksimaliai savarankišką, jo potencialą atskleidžiantį ir individualius poreikius tenkinantį socialinį ir profesinį gyvenimą.

Teikia kokybiškas kompleksines socialinės globos paslaugas vaikams ir suaugusiems asmenims su proto ir/ar kompleksine negalia, gerinant jų gyvenimo kokybę, siekiant kuo didesnio jų savarankiškumo ir integracijos bendruomenėje.

Sukurta kokybiška kompleksinių paslaugų sistema, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui ir suaugusiam asmeniui su proto ar kompleksine negalia gauti individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir tapti kuo savarankiškesniu bei socialiai integruotis bendruomenėje.

individualumas;
abipusė pagarba, supratimas;
įgalinančios aplinkos kūrimas;
teisė į pilnavertį gyvenimą;
gyvenimo kokybės gerinimas;
bendravimas ir bendradarbiavimas;
socialinė partnerystė.

asmens teisių užtikrinimo;
dalyvavimo;
pasirinkimo ir individualumo;
asmens savarankiškumo ugdymo;
socialinės integracijos
nediskriminavimo.

Lokacija
Užklausa

  Atsidaro po 15 minučių
  Darbo laikas šiandien: 08:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Rodyti visos savaitės darbo valandas
  • Pirmadienis

   08:00 - 12:0012:45 - 17:00

  • Antradienis

   08:00 - 12:0012:45 - 17:00

  • Trečiadienis

   08:00 - 12:0012:45 - 17:00

  • Ketvirtadienis

   08:00 - 12:0012:45 - 17:00

  • Penktadienis

   08:00 - 12:0012:45 - 15:45

  • Šeštadienis

   N/A

  • Sekmadienis

   N/A

  • 2024-06-17 07:43 vietinis laikas

  Apgyvendinimo kaina

  890, 950

  Darbuotojų skaičius

  148

  Vadovas

  Vytautas Vigelis, direktorius

  Internetinės nuorodos ir socialiniai tinklai
 • Kol kas jokių atsiliepimų.
 • Palikti atsiliepimą