Aprašymas

Baltijos jūros pakrantėje, Palangos gamtos kampelyje, Klaipėdos pl. 74, 1994 metais įkurti 40 vietų Palangos miesto globos namai, skirti teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą pensinio amžiaus asmenims su dideliu specialiųjų poreikiu lygiu, suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su sunkia fizine negalia, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ar visiškas nedarbingumas. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Globos namų savininkė yra Palangos miesto savivaldybė. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Palangos miesto savivaldybės mero potvarkiais, įsakymais, kitais teisės aktais.

Įstaigos veikla licencijuota:

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims;
Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė)
Suaugusiems asmenims su negalia;

Leidimas kineziterapijos paslaugoms teikti.
2019 metais įstaiga švenčia 25 metų veiklos jubiliejų.

Vizija

Moderni šiuolaikiška socialinės globos įstaiga įgyvendinanti deleguotus socialinės globos ir priežiūros uždavinius Palangos mieste.

Misija

Teikti saugias, kvalifikuotas ir kokybiškas socialines ir slaugos paslaugas , sudaryti tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti gyventojų teises bei interesus.

Tikslai

Stacionarios (ilgalaikės, trumpalaikės) socialinės paslaugos pagal asmens individualius poreikius ir savarankiškumo lygį;
Patrauklios užimtumo formos pagal asmens pomėgius ir gebėjimus;
Saugi ir pritaikyta aplinka;
Aukšta kompetencija. Auganti įstaigos darbuotojų kvalifikacija ir profesionalumas.

Lokacija
Užklausa

  Nėra informacijos
  Šiandienos darbo valandos nepasiekiamos Rodyti visos savaitės darbo valandas
  • Pirmadienis

   08:00 - 16:30

  • Antradienis

   08:00 - 16:30

  • Trečiadienis

   08:00 - 16:30

  • Ketvirtadienis

   08:00 - 16:30

  • Penktadienis

   08:00 - 16:30

  • Šeštadienis

   N/A

  • Sekmadienis

   N/A

  • 2024-06-16 19:28 vietinis laikas

  Apgyvendinimo kaina

  628,89 EUR senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia; 793,20 EUR suaugusiam asmeniui su sunkia negalia;

  Gyventojų skaičius

  40

  Darbuotojų skaičius

  31

  Vadovas

  Irena Biriukaitė, direktorius

  Internetinės nuorodos ir socialiniai tinklai
 • Kol kas jokių atsiliepimų.
 • Palikti atsiliepimą